Verantwoording

De Stichting Verdeling Videoproducenten doet jaarlijks verslag aan het bestuur van de Stichting Leenrecht van de resultaten van verdeling. Dat gebeurt door middel van een door accountants goedgekeurd jaarverslag. Het meest recente verslag vindt u hier.

Contact

Stichting Verdeling Videoproducenten

Postbus 12040
1100 AA Amsterdam

T: 020 311 60 10