Stichting

De Stichting Verdeling Videoproducenten (SVVP) is opgericht in 2006 en vertegenwoordigt de producenten van beelddragers bij de verdeling van leenrechtvergoedigen. Het bestuur van de stichting bestaat volgens de statuten uit minstens drie personen en wordt benoemd door het bestuur van Filmdistributeurs Nederland (FDN). In geval van aanpassing(en) van statuten en/of reglementen en in geval van nieuwe statuten en/of reglementen, zodra deze zijn vastgesteld en gereed voor verspreiding, zal SVVP de aangesloten rechthebbenden daarvan binnen een maand per post en/of e-mail op de hoogte stellen. De administratie van de stichting wordt gevoerd door NVPI.

SVVP is aangesloten bij VOI©E. VOI©E fungeert namens de cbo’s als aanspreekpunt voor vragen over de collectieve uitoefening van het auteursrecht en naburige rechten. Daarnaast vervult VOI©E de functie van meldpunt voor kritiek of klachten. Alle cbo’s die in Nederland actief zijn, zijn inmiddels lid van VOI©E. Meer informatie over het leenrecht vindt u bij de Stichting Leenrecht. SVVP mag het CBO-keurmerk voor het toepassingsgebied beheer regelingen voor de verdeling van leenrechtvergoedingen voeren.

Contact

Stichting Verdeling Videoproducenten

Postbus 12040
1100 AA Amsterdam

T: 020 311 60 10